Maailma abordistatistika

Prindi


Üldandmed abortide kohta maailma riikides


Abortide koguarv riikide kaupa

Diagramm 1. Abortide hinnanguline koguarv riikide kaupa 2006. aasta detsembri seisuga (andmed: Johnston's Archive)


Märkused diagrammi kohta:


  • Andmed Tšehhoslovakkia, Ida-Saksamaa, Nõukogude Liidu, Jugoslaavia ja Panama kanali tsooni kohta lõpevad nende riikide/territooriumite viimase eraldiseisva eksisteerimise aastaga.
  • Nõukogude Liidu endiste vabariikide andmed on arvestatud kuni riigi iseseisvumiseni NL ("U.S.S.R") andmete koosseisus ja alates iseseisvumisest eraldi. Sama kehtib Jugoslaavia kohta. Saksamaa Liiitvabariigi andmed sisaldavad ka ühinenud Saksamaa andmeid alates 1990ndast aastast.
  • Hinnangud sisaldavad hinnangut puuduvatele andmetele vaadeldud registreerimisperioodil ja hinnangut üldisele alaregistreerimisele mõningate riikide puhul.

Kokku on maailmas aastatel 1920-2006 sooritatud registreeritud andmetel 804 000 000 aborti, ja hinnanguliselt 929 000 000 aborti.


Hinnanguliselt tehakse maailmas iga kuu 1 202 000 aborti.üles


Abordi protsent riikide kaupa

Diagramm 2. Abordiga lõppenud registreeritud raseduste protsent (andmed: Johnston's Archive)


Märkused diagrammi kohta:


  • Sulgudes on antud aasta, mille kohta andmed käivad. Paljude riikide kohta on andmed uuendamata või pole uuemad andmed kättesaadavad. Andmed Eesti kohta kajastavad abortide koguarvu. Legaalselt indutseeritud abordiga lõppes Eestis 2004. aastal 37,8% ja 2006. aastal 35,4% registreeritud rasedustest.
  • Tärniga (*) on tähistatud riigid, mille andmed sisaldavad kodanike poolt välismaal tehtud aborte, teiste puhul on tegemist ainult residentide poolt tehtud abortidega.üles

Abordiseadused maailma riikides


Abordiseadused
tumepruun

Esineb sunniviisilisi aborte

punane

Seaduslik nõudmisel

Lilla

Seaduslik sotsiaalmajanduslike tegurite, lootedefektide, vägistamise ning ema elu, kehalise ja/või vaimse tervise ohustamise korral

Helepruun

Ebaseaduslik, v.a. ema elu, kehalise ja/või vaimse tervise ohustamise, vägistamise ning lootedefektide korral

Helesinine

Ebaseaduslik, v.a. ema elu, kehalise ja/või vaimse tervise ohustamise ning vägistamise korral

Heleroheline

Ebaseaduslik, v.a. ema elu, kehalise ja/või vaimse tervise ohustamise korral

Tumeroheline

Ebaseaduslik, v.a. ema elu ohustamise korral

Tumesinine

Ebaseaduslik mistahes põhjusel

Tumehall

Varieerub piirkonniti

Helehall

Informatsioon puudub


Abordi lubamise põhjendused jagunevad seitsmesse gruppi: ema elu päästmine, ema füüsilise tervise säilitamine, ema vaimse tervise säilitamine, vägistamine/intsest, loote väärareng, sotsiaalmajanduslikud põhjendused ja abort nõudmisel.


5 riigis on abort keelatud sõltumata põhjendusest: Vatikan, Malta, El Salvador, Nicaragua ja Tšiili.


53 riigis on abort lubatud üksnes ema elu päästmiseks.


32 riigis on abort lubatud lisaks ema elu päästmisele ka ema füüsilise või vaimse tervise säilitamiseks, ent mitte mingitel muudel põhjendustel. Seejuures 2 riigis (Maldiivid ja Laos) on see lubatud ainult füüsilise tervise säilitamiseks.


31 riigis on abort lubatud lisaks ema elu ja tervise säilitamisele ka vägistamise ja intsesti või loote väärarengu korral. Nendest 5 riigis on see lubatud väärarengu ja keelatud vägistamise/intsesti põhjendusel ning 10 riigis vastupidi – lubatud vägistamise/intsesti ning keelatud väärarengu põhjendusel.


6 riigis on ema elu säilitamise kõrval ainus seaduslik põhjendus abordiks vägistamine/intsest või loote väärareng: Sudaan, Mali, Togo, Mehhiko, Brasiilia, Bhutan.


11 riigis on lubatud aborti teha lisaks mõnele eelpoolmainitud põhjendusele ka sotsiaalmajanduslikul põhjendusel: Zambia, Jaapan, Ühendkuningriigid, Belize, Fidži, India, Soome, Island, Luxembourg, Barbados ning St. Vincent ja Grenadiinid.


Nendest 6 riigis on abort lubatud kõigil juhtudel peale põhjendamata nõudmise: India, Soome, Island, Luxembourg, Barbados, St. Vincent ja Grenadiinid.


Lõpuks, 56 riigis on abort lubatud nõudmisel ja kõigil teistel juhtudel. Nende seas on ka kõik endised idabloki riigid peale Poola. Ülejäänud Euroopa riikidest ei ole abort nõudmisel lubatud Soomes, Islandil, Iirimaal, Ühendkuningriikides, Vatikanis, Maltal, Hispaanias, San Marinos, Lichtensteinis, Luxembourgis ja Monacos.


3 riigi kohta on teada, et neis on rakendatud sunniviisilist aborti: Hiinas “ühelapsepoliitika” elluviimisel, Põhja-Koreas ja Vietnamis.üles


Allikad: