Elukultuuri Instituut

Prindi


2007. aasta kevadel tegevust alustanud Elukultuuri Instituut (EKI) on MTÜ Miikaeli Ühendus osakond. Statuudi kohaselt on EKI eesmärgiks elukultuuri edendamine, s.t. inimese füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse elu austamisel põhineva kultuurikeskkonna hoidmine ja tugevdamine kooskõlas kristliku traditsiooni ja väärtussüsteemiga.


Elukultuuri Instituut lähtub oma tegevuses eesmärgist seista kultuuri eest, mis rajaneb veendumusel, et inimelu ja -väärikus on kõrgeimad ühiskondlikud hüved, mistõttu peab kogu sotsiaalne korraldus lähtuma austusest nende vastu.


Seepärast teeb Elukultuuri Instituut pingutusi, et asetada ühiskonnaalaste arutelude keskmesse inimloomusega kooskõlas olev nägemus inimisikust kui vaimu ja keha ühtsuses eksisteerivast vaba tahtega mõistuslikust olendist. Sellest eesmärgist kantuna on EKI missioonis eriline tähtsus austuse süvendamisel inimelu vastu ning abielu ja perekonna kui inimese loomuliku füüsilise ja vaimse kasvamise keskkonna olulisuse rõhutamisel.


Elukultuuri Instituudile on teinud kaastööd Markus Järvi, Liis Kärme, Maria Joanna Madise, Tiina Veismann, Helena Vooglaid, Toomas Vooglaid ja Varro Vooglaid (tähestikulises järjekorras). Samuti on need inimesed panustanud infoportaali ülesehitamisesse, mille on tehniliselt teostanud Wiseman Interactive OÜ.